Dostawa

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.niszczarka-kobra.pl oraz e-mailowo na adres biuro@niszczarka-kobra.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zmówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzenia przez Sprzedawcę,

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie,

2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) telefon - 506 150 002,  25 749 13 49

b) email - biuro@niszczarka-kobra.pl

c) FAX - 25 749 21 45

d) adres korespondencyjny - 05-300 Mińsk Mazowiecki, il. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 32/34 lok 54

5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.Zaufali nam

zobacz więcej