DIN 66399 - Jak czytać poziomy taności i czego dotyczą

Klasyfikacja nośników danych wg normy DIN 66399

Nowa norma DIN 66399 opracowana przez Standards Committee for Information Technology and Applications (NIA) weszła w życie od października 2012 roku zastąpiła normę DIN 32757 - 1:1995 - 01, która miała zastosowanie wyłącznie do sposobu niszczenia papieru.

Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się cyfrowych nośników danych i wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji, zmiana była konieczna. Nowa norma DIN 66399 w pełni uwzględnia obecną sytuację i potrzeby z nią związane. Według nowej normy wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony w firmie. To wskazuje, jakie wymagania są potrzebne do ochrony danych związane z klasą ochrony.

Klasa 1:

Normalna ochrona wymagana dla danych wewnętrznych. Informacje te są przeznaczone i dostępne dla większych grup. Nieuprawnione ujawnienie mogłoby mieć ograniczony negatywny wpływ na firmę. Ochrona danych osobowych musi być zagwarantowana. Przykłady: odpowiednia korespondencja, spersonalizowane reklamy, katalogi, okólniki, notatki, itp.

Klasa 2:

Wysokie wymagania ochrony dla wrażliwych danych, które są przeznaczone dla wąskiego grona osób. Nieuzasadnione ujawnienie mogłoby mieć znaczący wpływ na biznes i może naruszać zobowiązania umów prawnych. Ochrona danych osobowych podlegająca rygorystycznym warunkom. Przykłady: „wiedza niezbędna” jak odpowiednia korespondencja ofertowa, wnioski, notatki, zawiadomienia, dane osobowe, itp.

Klasa 3:

Bardzo wysokie wymagania ochrony dla wysoce poufnych i tajnych danych z ograniczeniem do wąskiej grupy autoryzowanego dostępu. Nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować poważne konsekwencje dla firmy i naruszałoby tajemnice handlowe, umowy i przepisy prawa. Ochrona danych osobowych musi być bezwzględnie zabezpieczona. Przykłady: Dokumentacja zarządzania, R & D dokumentów, dane finansowe, sprawozdania itp.

 

Nowa klasyfikacja poziomów tajności niszczonych nośników obejmuje 6 wyszczególnionych kategorii oraz 7 klas tajności. Symbolem "P" oznaczony jest papier. Optyczne nośniki danych jak płyty CD oraz DVD oznaczane są literą "O". Kolejna kategoria to magnetyczne nośniki danych jak dyskietki FDD, oznaczane literą "T". Tak popularne obecnie karty pamięci SD, Flash oraz pamięci USB oznaczane sa symbolem "E". Klisze oraz folie oznaczane są symbolem "F". Ostatnia grupa to dyski twarde, które oznaczane są literą "H".

Nowy system oznaczania składa się zatem z wielu składowych i tak dla przykładu:

Niszczarka Kobra 240.1 C4 ES - Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4 T-4 E-3 F-1

Oznacza, że ta niszczarka niszczy papier w czwartej klasie tajności, Magnetyczne nośniki w klasie czwartej, Karty Flash oraz SD w klasie trzeciej, a także klisze w klasie pierwszej. Dawniej wg klasy tajności DIN 32757 napisalibyśmy, że niszczarka niszczy w klasie DIN3.

 

Jak zatem dobrać odpowiedni stopień tajności do naszych potrzeb ?

Stopień pierwszy: Wszystkie dokumenty pisemne, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. przestarzałe materiały promocyjne: katalogi, prospekty itp.

Stopień drugi: Dokumenty firmowe, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. korespondencja filmowa: nieaktualne instrukcje, wytyczne dotyczące podróży, ogłoszenia, formularze.

Stopień trzeci: Nośniki z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które wymagają większej ochrony, np. analiza obrotów handlowych i dokumenty podatkowe przedsiębiorstwa, a także oferty, zamówienia itp. z danymi adresowymi osób.

Stopień czwarty: Nośniki z danymi szczególnie chronionymi i poufnymi, a także z danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, listy płac, dane/akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe.

Stopień piąty: Nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia istnienia osoby, przedsiębiorstwa, lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe.

Stopień szósty: Nośniki danych z tajnymi dokumentami, w przypadku których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, np. dokumentacja dotycząca badań i rozwoju, dokumentacja urzędowa.

Stopień siódmy: Dla danych ściśle tajnych, wobec których obowiązują najwyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa, np. wojsko czy policja.

 

Inne wpisy

Noże monolityczne czy kofekcjonowane ?

Wałki tnące to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów każdej niszczarki. Czy warto inwestować w noże monolityczne, czy jednak lepszym rozwiązaniem będą noże konfekcjonowane ?

Super Potential Power Unit

Co to takiego - Super Potential Power Unit ... ? SPPU to łańcuchowy system przeniesienia napędu z silnika na wałki tnące niszczarki. Jest to rozwiązanie, które Kobra montuje we wszystkich swoich niszczarkach począwszy od niewielkich modeli 240 Classic.

Automatyczna niszczarka Kobra AF.1

Niszczarka Kobra AF.1 to najszybsza niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru mogącym pomieścić do 300 kartek w jednym wsadzie. Innowacyjny system rozwiązań umożliwia bez problemu niszczyć całe pliki arkuszy zszytych zszywkami.

Niszczarka Kobra Cyclone

Niszczarka Kobra Cyclone to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające niszczenie dużych ilości dokumentów w kilku stopniach tajności na jednym urządzeniu.Zaufali nam

zobacz więcej